سوئینگ چک ولو


سوئینگ چک ولو

چک ولو چیست؟چک ولوها با نام شیرهای برگشتی، شیرهای یک طرفه یا شیرخودکار نیز شناخته می‌شوند. این دسته از شیرها فقط اجازه عبور جریان در یک جهت را می‌دهند و در صورتی که جریان در خلاف جهت حرکت کند، از بازگشت جریان جلوگیری می کند به عبارت بهتر شیرهای خودکار در جریان معکوس، حرکت جریان را متوقف می‌کند. چک ولوها به صورت خودکار کار می کنند و برای فعالیت نیازی به نیروی خارجی ندارند.  انواع چک ولوها: چک ولو های انواع مختلف دارند که عبارتند از چک ولوهای ویفری، لاگ، دبل پلیت، سوئینگ چک ولو، شیرهای کنترلی یک طرفه. در این بین پرکاربردترین نوع چک ولوها را می توان چک ولو دبل پلیت دانست.سوئینگ چک ولوشیرهای کنترل و چک ولوها به منظور کنترل جریان و جلوگیری از بازگشت جریان کاربرد دارند. یکی از کابردی ترین انواع چک ولوها، شیرهای سوئینگ چک ولو می باشد که در ادامه برخی از ویژگی های آن را بررسی می کنیم.