پلاگ ولو فولادی فلنجدار : plug valveهمچنین از محصولات و خدمات ارایه شده در کسری صنعت

مشاهده

شیر سماوری دنده ای : کسری صنعت باسابقه بیش از20سال تجربه و تلاش درزمینه عرضه

مشاهده

شیر پلاگ ولو فلنجدار فولادی : plug valve ورودی های شیر پلاگ ولو شیر پلاگ ولو همچنین در تعداد ورودی ها و طرح های

مشاهده

شیر پلاگ ولو استیل و برنجی : plug valveهمچنین از محصولات و خدمات ارایه شده در کسری صنعت

مشاهده

شیر پلاگ ولو فولادی : plug valve شیر پلاگ ولو همانند Gate Valve ها برای تنظیم جریان مورد

مشاهده

شیر پلاگ ولو کربن استیل : پلاگ ولو شیر پلاگ ولو plug valveشیرهای سماوری که مجرابند انها به صورت مخروطی می

مشاهده

شیر پلاگ ولو استنلس استیل : plug valve ورودی های شیر پلاگ ولو شیر پلاگ ولو همچنین در تعداد ورودی ها و طرح

مشاهده

فروشنده پلاگ ولو : plug valveدر شیر پلاگ ولو حرکتهای دورانی مجرابند موجب قطع و وصل جریان سیال

مشاهده

پلاگ ولو استیل استنلس استیل : plug valve مزیت های شیر پلاگ ولو1- شیر پلاگ ولو نسبتاً ارزان است .2- شیر پلاگ ولو در همان

مشاهده

پلاگ ولو چدنی فلنج دار : شیر پلاگ ولو پلاگ ولو plug valve شیر پلاگ ولو همانند Gate Valve ها برای تنظیم جریان مورد

مشاهده

پلاگ ولو دو جداره قیمت و عامل فروش : شیر پلاگ ولو پلاگ ولو plug valve ورودی های شیر پلاگ ولو شیر پلاگ ولو همچنین در تعداد

مشاهده

پلاگ ولو سه راهی :در شیر پلاگ ولو حرکتهای دورانی مجرابند موجب قطع و وصل جریان سیال

مشاهده

پلاگ ولو فولادی دنده ای : پلاگ ولو - شیر پلاگ ولوهمچنین از محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده