اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۵۷۸۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۳۸۹۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۵۲۵۱۵۶۵ ۰۰۹۸
آدرس : تهران - خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر- پاساژ باقریان - زیر همکف -پلاک ۵

فکس
۳۳۹۸۳۴۶۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۵۲۵۱۵۶۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
ايران - تهران - خيابان خيام شمالي - روبروي پارك شهر- پاساژ باقریان - زیر همکف -پلاک 5

کسری صنعت 33957018

تلفن

  • ۳۳۹۵۷۸۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۸۳۸۹۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۵۲۵۱۵۶۵ ۰۰۹۸
  • آدرس : تهران - خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر- پاساژ باقریان - زیر همکف -پلاک ۵

فکس

  • ۳۳۹۸۳۴۶۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۵۲۵۱۵۶۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  ايران - تهران - خيابان خيام شمالي - روبروي پارك شهر- پاساژ باقریان - زیر همکف -پلاک 5